سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان1396،جلداول،شماره8

عنوان مقاله : بررسی تأثیر پذیرش فن آوری اطلاعات بر تولید دانش با نقش میانجی حمایت سازمانی
نویسندگان : امیر حسین محمد داودی، سید مجید احدی شعار، محمد رضا فاضلی، مهدی جانقلی
صفحات : 50-65
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقش سازمان های مردم نهاد در تحقق اقتصاد مقاومتی
نویسندگان : سید حامد هاشمی، مینو یوسفی، اقدس فتحی، بهزاد امیدی
صفحات : 66-72
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقش فرآیند جهانی شدن در گسترش و پیشرفت تجارت الکترونیک
نویسندگان : سید حامد هاشمی، مینو یوسفی، ناهیدپور محمدی چالسرایی
صفحات : 73-81
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تأثیر رهبری تحول‌گرا بر بازارگرایی:تبیین نقش میانجی گرایش به کارآفرینی (مورد مطالعه: کسب‌و کارهای کوچک و متوسط فعال در صنعت غذایی کشور)
نویسندگان : ایمان حکیمی
صفحات : 82-94
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه شیوه های مدیریت منابع انسانی با تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان از دیدگاه استراتژیک (مورد مطالعه: کمیته امداد استان اصفهان)
نویسندگان : بهناز شکیب، زینب السادات سهرابی
صفحات : 95-105
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی پیشآیندهای مؤثر بر پذیرش همراه بانک با رویکرد SEM (مورد مطالعه: کاربران سیستم بانکی در استان کرمان)
نویسندگان : ایمان حکیمی، سید محمود حسینی امیری، حامد علیپور
صفحات : 106-117
دانلود اصل مقاله