سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان1396،جلداول،شماره8

عنوان مقاله : نقش سازمان های مردم نهاد در تحقق اقتصاد مقاومتی
نویسندگان : سید حامد هاشمی، مینو یوسفی، اقدس فتحی، بهزاد امیدی
صفحات : 1-8
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقش فرآیند جهانی شدن در گسترش و پیشرفت تجارت الکترونیک
نویسندگان : سید حامد هاشمی، مینو یوسفی، ناهیدپور محمدی چالسرایی
صفحات : 9-18
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تأثیر رهبری تحول‌گرا بر بازارگرایی:تبیین نقش میانجی گرایش به کارآفرینی (مورد مطالعه: کسب‌و کارهای کوچک و متوسط فعال در صنعت غذایی کشور)
نویسندگان : ایمان حکیمی
صفحات : 19-31
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه شیوه های مدیریت منابع انسانی با تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان از دیدگاه استراتژیک (مورد مطالعه: کمیته امداد استان اصفهان)
نویسندگان : بهناز شکیب، زینب السادات سهرابی
صفحات : 32-44
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی پیشآیندهای مؤثر بر پذیرش همراه بانک با رویکرد SEM (مورد مطالعه: کاربران سیستم بانکی در استان کرمان)
نویسندگان : ایمان حکیمی، سید محمود حسینی امیری، حامد علیپور
صفحات : 45-55
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : دلایل تفاوت های حسابداری ملی در سطح بین الملل
نویسندگان : رضا دانشور ُبنداری
صفحات : 56-65
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تحلیل و تبیین اثرات احداث سدها بر معیشت پایدار نواحی روستایی ( مطالعه موردی سد داریان هورامان)
نویسندگان : کورش امینی، فرزاد ویسی، سعدی محمدی
صفحات : 66-85
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : واکاوی عوامل موثر در بروز کودک آزاری در کودکان سنین13- 5 سال در شهرستان جهرم
نویسندگان : فلور آزادگان جهرمی، فرانک آزادگان جهرمی
صفحات : 86-98
دانلود اصل مقاله