سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار1396،جلداول،شماره7

عنوان مقاله : بررسی عوامل اثرگذار بر قصد خرید امتیاز (دیدگاه امتیازگیرندگان)
نویسندگان : محمود احمدپور داریانی، سوده احمدیان راد، علی پورانی
صفحات : 1-20
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بهره‌وری منابع انسانی و رابطه آن با ارزش بازار شرکت
نویسندگان : حسین اعتمادی، حمیدرضا گنجی، علی مهرابی کوشکی
صفحات : 21-36
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : طراحی مدل عناصر تفکر استراتژیک در سازمان‌های ایرانی
نویسندگان : اصغر مشبکی، آناهیتا خزاعی
صفحات : 37-50
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : قوم‎گرایی در مصرف و رابطه آن با میهن‎پرستی و گرایشات جهان‎وطنی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان
نویسندگان : بهرام رنجبریان، رسول قلی‌زاده
صفحات : 51-70
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تأثیر هوش اجتماعی و هوش هیجانی بر سبک رهبری مدیران
نویسندگان : سید محسن علامه، نجیبه عباسی رستمی، فرانک صفری شاد
صفحات : 71-78
دانلود اصل مقاله