سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار1396،جلداول،شماره7

عنوان مقاله : بررسی عوامل اثرگذار بر قصد خرید امتیاز (دیدگاه امتیازگیرندگان)
نویسندگان : محمود احمدپور داریانی، سوده احمدیان راد؛ علی پورانی
صفحات : 1-22
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بهره‌وری منابع انسانی و رابطه آن با ارزش بازار شرکت
نویسندگان : حسین اعتمادی؛ ‌حمیدرضا گنجی، علی مهرابی کوشکی
صفحات : 23-38
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی عوامل موثر بر موفقیت برنامه‌ریزی استراتژیک در شرکت ملی گاز ایران
نویسندگان : محمد حقیقی؛ عباس منوریان، سعید قوام‌پور،سعیده رسولیان
صفحات : 39-54
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : عوامل موثر درموفقیت همکاری‌های مشترک بین‌المللی (مطالعه موردی مرکز تحقیقات ایران خودرو)
نویسندگان : حسین رحمان‌سرشت،محمد با شکوه، معصومه پهلوانی قمی
صفحات : 55-70
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تأثیر استراتژی تمایز پورتر برعملکرد سازمانی از طریق بسته‌بندی کالاها ‌در شرکت‌های مواد غذایی آستان قدس رضوی
نویسندگان : فریبرز رحیم‌نیا، سعید مرتضوی، سیدمسلم علوی
صفحات : 71-86
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : قوم‎گرایی در مصرف و رابطه آن با میهن‎پرستی و گرایشات جهان‎وطنی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان
نویسندگان : بهرام رنجبریان،رسول قلی‌زاده
صفحات : 87-106
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ارزیابی کیفیت خدمات بانکی و تعیین اولویت‌ها و راهکارهای ارتقای آن با استفاده از مدل تحلیل شکاف
نویسندگان : سعید سعیدا اردکانی، سیدحیدر میرفخر الدینی، محمد زارعیان
صفحات : 107-124
دانلود اصل مقاله