سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان1395،جلددوم ،شماره6

عنوان مقاله : تدوین استراتژی به روش چارچوب جامع تدوین استراتژی مطالعه موردی : شرکت سهند خودرو تبریز
نویسندگان : محمدتقی امینی؛ صمد خباز باویل
صفحات : 1-20
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بحران مالی جهانی و چند پیشنهاد راهبردی
نویسندگان : محمدجواد ایروانی
صفحات : 21-46
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی موانع نظریه‌پردازی در قلمرو علوم اجتماعی
نویسندگان : علی اصغر پور عزت،پریسا رضایی،حمید رضا یزدانی
صفحات : 47-62
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی عوامل موثر بر رضایت‌مندی مشتریان ‌بانک صنعت و معدن
نویسندگان : داود حسینی هاشم زاده
صفحات : 63-82
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاثیر بنیان‌های بازاریابی رابطه‌مند بر وفاداری مشتریان: مقایسه بانک‌ دولتی و خصوصی
نویسندگان : بهرام رنجبران،مجتبی براری
صفحات : 83-100
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی مقایسه‌ای مدل‌های شاخص رضایت مشتری و ارا ئه مدلی برای سنجش رضایت مؤدیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
نویسندگان : عباس صدقی؛ سیدرضا سیدجوادین،داود مطلّبیريا،سیدجابر حسینی،حمیدرضا یزدانی
صفحات : 101-118
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : الگوی رفتار مصرف کننده و استراتژی‌های بازاریابی اینترنتی: لوازم خانگی ایران
نویسندگان : غلامحسین نیکوکار،علی دیواندری،عبدالحمید ابراهیمی،محمدرحیم اسفیدانی
صفحات : 135-150
دانلود اصل مقاله